Google Partner

 Fördelarna med att välja en Google Partner

Här listar vi några av fördelarna med att välja en officiell Google Partner i det viktiga arbetet med att marknadsföra sina produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt vis.

Ni vet att ni arbetar med certifierade analytiker och account managers

Ett av många krav för att bli Google Partner (alltså inte ensamt tillräckligt) är att företaget har anställda som klarat Googles certifiering. Google håller koll på att certifieringarna är up-to-date och att företaget möter Googles standard vad gäller kontohantering.

Ni arbetar med experter på Google Ads olika funktioner

Google Partners måste vara väldigt duktiga på alla funktioner inom Google Ads och använda funktionerna på ett sätt som är lönsamt för klienterna. Det kan handla om rätt användning av negativa nyckelord, sidlänkar inom annonserna, annonstillägg och ”split-testning”, schemaläggning av annonser och dylikt.

Google Partners ligger hela tiden steget före

Företag som har uppnått partner-status har tillgång till Googles beta-funktioner. Det betyder att efter Google har utvecklat en ny funktion eller tjänst, så kan deras partners testa denna upp till ett år innan allmänheten (och icke-partners) har tillgång till dem. Det innebär stora fördelar för kunderna som kan använda konkurrenskraftiga funktioner innan resten av marknaden ens sett dom.

Undvik väntetider och långa supportärenden

Kunder med större konton har ett helt eget Google Agency Team som går att kontakta utan att man riskerar att hamna i långa köer eller att konton ligger nere under en period.

Håll er uppdaterade med PPC:s bästa praxis

För att behålla Google Partner status måste företaget hålla sina certifieringar uppdaterade. Varje år tar man nya certifikat inom Fundamentals, Search, Display, Shopping, Video och Mobile ads. Partners har också tillgång till gratis utbildning för att kunna hålla sig uppdaterad inom den bästa praxisen vad gäller PPC-strategier.

Tester och Innovationer

Vi som Google Partners måste hela tiden visa för Google att vi arbetar med de metoder som bedömts av experter på området som det bästa som finns i bruk för tillfället. Ett företag som arbetar med Google Ads blir automatiskt partner när Googles hårda krav uppfyllts. Det betyder alltså motsatsvis att de företag som saknar partner-badge, ej heller nått hela vägen fram. Värt att observera är att en certifierad analytiker, inte är samma sak som Google Partner. En enskild persons certifiering är bara ett av många krav som ställs på företag för att de ska kunna få partner-badge.

 Fördelarna med att välja en Google Partner

Här listar vi några av fördelarna med att välja en officiell Google Partner i det viktiga arbetet med att marknadsföra sina produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt vis.

Ni vet att ni arbetar med certifierade analytiker och account managers

Ett av många krav för att bli Google Partner (alltså inte ensamt tillräckligt) är att företaget har anställda som klarat Googles certifiering. Google håller koll på att certifieringarna är up-to-date och att företaget möter Googles standard vad gäller kontohantering.

Ni arbetar med experter på Google Ads olika funktioner

Google Partners måste vara väldigt duktiga på alla funktioner inom Google Ads och använda funktionerna på ett sätt som är lönsamt för klienterna. Det kan handla om rätt användning av negativa nyckelord, sidlänkar inom annonserna, annonstillägg och ”split-testning”, schemaläggning av annonser och dylikt.

Google Partners ligger hela tiden steget före

Företag som har uppnått partner-status har tillgång till Googles beta-funktioner. Det betyder att efter Google har utvecklat en ny funktion eller tjänst, så kan deras partners testa denna upp till ett år innan allmänheten (och icke-partners) har tillgång till dem. Det innebär stora fördelar för kunderna som kan använda konkurrenskraftiga funktioner innan resten av marknaden ens sett dom.

Undvik väntetider och långa supportärenden

Kunder med större konton har ett helt eget Google Agency Team som går att kontakta utan att man riskerar att hamna i långa köer eller att konton ligger nere under en period.

Håll er uppdaterade med PPC:s bästa praxis

För att behålla Google Partner status måste företaget hålla sina certifieringar uppdaterade. Varje år tar man nya certifikat inom Fundamentals, Search, Display, Shopping, Video och Mobile ads. Partners har också tillgång till gratis utbildning för att kunna hålla sig uppdaterad inom den bästa praxisen vad gäller PPC-strategier.

Tester och Innovationer

Vi som Google Partners måste hela tiden visa för Google att vi arbetar med de metoder som bedömts av experter på området som det bästa som finns i bruk för tillfället. Ett företag som arbetar med Google Ads blir automatiskt partner när Googles hårda krav uppfyllts. Det betyder alltså motsatsvis att de företag som saknar partner-badge, ej heller nått hela vägen fram. Värt att observera är att en certifierad analytiker, inte är samma sak som Google Partner. En enskild persons certifiering är bara ett av många krav som ställs på företag för att de ska kunna få partner-badge.