Våra fördelar

Fördelarna med att välja oss


Betala för kunskapen, inte för byrån

Precis som med valet av en skicklig advokat, är det ju inte den flashiga byråns fasad du vill betala för, utan den skickliga juristens arbete för dig. Om juristen byter byrå eller rent av startar egen verksamhet, följer du förmodligen med.

När du börjar jobba med oss, betalar du inte för vår fasad, vår hemsida, vårt coola kontor eller häftiga buzzwords. Du får istället tillgång till en senior expert med levande referenser och ett CV som visar på konsulten och kunders framgångar. Vi matchar dig med någon som förstår din verksamhet, som har referenser av liknande arbete och som sedan följer dig hela vägen.

Oavsett om du väljer oss eller någon annan byrå, råder vi er till att kvalitetssäkra personen som ska jobba för er. Du vill inte, som i analogin med advokatbyrån, hamna i händerna på en nyexaminerad och oerfaren jurist medan du betalar dyrt för fasaden. Välj med omsorg, och kolla gärna med oss. Våra experter tål att jämföras.


Oslagbar erfarenhet av e-handel

Vi har utvecklat komplexa e-handelssystem från scratch som exempelvis XLBYGG.se och utvecklat lösningar för bland annat Akademibokhandeln som är sveriges marknadsledande bokhandelskedja. Vi har med oss erfarenheter inte bara från marknadsföring, utan hela den tekniska kedjan. Från beställning till leverans.

Drift, systemutveckling och förvaltning

Eftersom vi själva hanterar hela teknikkedjan kan ni minimera kontakten med flera partners för olika moment. Det kan gälla produktion av nya landningssidor, optimering av kod, implementation av spårningsscript. Vi utför ofta tekniska ingrepp åt PR-byråer som erbjuder Google Ads, men som själva inte klarar av komplexa tekniska ingrepp. Det kan också dyka upp tillfällen där man snabbt behöver bygga ut ett formulär, skapa någon sorts koppling till ett api eller förbättra tekniken på något sätt. Vi kan hantera hela biten. 

Ärlig, rak och konkret prissättning

Det är så klart en önskan bland bolag att skala upp sin verksamhet. Detta ska ju dock inte ske på bekostnad av kvalitet och överpriser. Vår prissättning baseras helt på tidsberäkning av nedlagt arbete och vi har sett att våra priser därför ligger på en mycket bättre nivå än våra konkurrenter. Detta trots att vi dessutom kan erbjuda högre kompetens och en bättre leverans. Vi tar betalt för nedlagt arbete, medan många av våra konkurrenter tar ut en hög fast månadskostnad. Dessa onödiga utgifter och arvoden har en bättre plats i din annonseringsbudget.

Fördelarna med att välja en Google Partner

Här listar vi några av fördelarna med att välja en officiell Google Partner i det viktiga arbetet med att marknadsföra sina produkter och tjänster på ett konkurrenskraftigt vis.

Ni vet att ni arbetar med certifierade analytiker och account managers

Ett av många krav för att bli Google Partner (alltså inte ensamt tillräckligt) är att företaget har anställda som klarat Googles certifiering. Google håller koll på att certifieringarna är up-to-date och att företaget möter Googles standard vad gäller kontohantering.

Ni arbetar med experter på Google Ads olika funktioner

Google Partners måste vara väldigt duktiga på alla funktioner inom Google Ads och använda funktionerna på ett sätt som är lönsamt för klienterna. Det kan handla om rätt användning av negativa nyckelord, sidlänkar inom annonserna, annonstillägg och ”split-testning”, schemaläggning av annonser och dylikt.

Google Partners ligger hela tiden steget före

Företag som har uppnått partner-status har tillgång till Googles beta-funktioner. Det betyder att efter Google har utvecklat en ny funktion eller tjänst, så kan deras partners testa denna upp till ett år innan allmänheten (och icke-partners) har tillgång till dem. Det innebär stora fördelar för kunderna som kan använda konkurrenskraftiga funktioner innan resten av marknaden ens sett dom.

Undvik väntetider och långa supportärenden

Kunder med större konton har ett helt eget Google Agency Team som går att kontakta utan att man riskerar att hamna i långa köer eller att konton ligger nere under en period.

Håll er uppdaterade med PPC:s bästa praxis

För att behålla Google Partner status måste företaget hålla sina certifieringar uppdaterade. Varje år tar man nya certifikat inom Fundamentals, Search, Display, Shopping, Video och Mobile ads. Partners har också tillgång till gratis utbildning för att kunna hålla sig uppdaterad inom den bästa praxisen vad gäller PPC-strategier.

Tester och Innovationer

Vi som Google Partners måste hela tiden visa för Google att vi arbetar med de metoder som bedömts av experter på området som det bästa som finns i bruk för tillfället.

Ett företag som arbetar med Google Ads blir automatiskt partner när Googles hårda krav uppfyllts. Det betyder alltså motsatsvis att de företag som saknar partner-badge, ej heller nått hela vägen fram. Värt att observera är att en certifierad analytiker, inte är samma sak som Google Partner. En enskild persons certifiering är bara ett av många krav som ställs på företag för att de ska kunna få partner-badge.